Vrijheid van bewegen

Welbevinden van kwetsbare ouderen is meer dan ‘niet ziek zijn’. Ouderen vergroten hun welbevinden op basis van Releasetechniek, dansexpressie en contact improvisatie.

Harriët Ordelman zegt er zelf over: "Met deze interventie wilde ik in samenwerking met de plaatselijke welzijnsorganisatie, het centrum voor de kunsten en ouderen zelf een interventie ontwikkelen die bijdraagt aan het welbevinden van kwetsbare ouderen."

De Tafel Van Vier: workshops voor vrijwilligers

Vier workshops o.l.v. kunstenaars voor 55+vrijwilligers gericht op ontmoetingen met kwetsbare ouderen. Naar een idee van Vera Broos.

Vera Broos zegt er zelf over: "De film laat zien hoe vitale senioren die (willen) werken als vrijwilliger, onder leiding van kunstenaars en theatermakers bijzondere ontmoetingen met kwetsbare ouderen vormgeven. Tien van de 24 vitale senioren die deelnamen aan De Tafel Van Vier, zijn na de workshops nog steeds betrokken bij onze activiteiten in de ouderenzorg, en als vrijwilliger ook zelf allerlei bijzondere activiteiten aan het ondernemen."

Care&Culture Kamerminiaturen

Deze korte film is een filmische registratie van een voorstellingenreeks waarbij kunstenaars, met inzet van o.a muziek, dans en theater, vorm geven aan bijzondere levensverhalen van bewoners van een zorginstelling. Deze levensverhalen verworden daardoor tot kleine voorstellingen- een lange filmische registratie is ook te vinden via www.careculture.nl.

Samen is niet alleen

Deze film laat zien dat het samen uitgaan naar theater-, film- en concertvoorstellingen een verrijking is voor kwetsbare ouderen die zelf niet meer in staat zijn dit soort uitjes te organiseren. Door het regelmatig deelnemen aan een sociaal culturele activiteit ontstaan nieuwe contacten tussen ouderen onderling en tussen begeleiders en ouderen.

Vooroordelenlied Jong & Oud

Winnaar publieksprijs Cinema Senior 2015

Jongeren en ouderen hebben nogal wat vooroordelen over elkaar, of valt dat wel mee? Samen schreven en componeerden zij het vooroordelenlied Jong & Oud.

Vijf vierdejaars studenten van de musicalopleiding en drie zangers uit de Haagse koren Het Trefpunt 55+ en het VrijTheaterkoor hebben dit lied samen geschreven, gecomponeerd, een videoscript geschreven en het geheel laten filmen. Dit alles onder leiding van Jan Willem Hoekstra (DAPA, Dutch Academy of Performing Arts), Marion Duimel en Ingrid Meijering (stichting GetOud). Het resultaat: Het vooroordelenlied Jong & Oud.

Ingezonden door: Stichting GetOud
film | zang | intergenerationeel
 

Waarnemen en waar-delen?

Popfotograaf en voormalig ambtenaar Herman Nijhof vertelt zijn levensverhaal in dit videoportret dat hij zelf heeft geproduceerd, waarbij zijn partner Dinie hem filmde met een smartphone. Zij hebben dit geleerd tijdens de cursus 'Levens delen, Minikroniek maken voor senioren.'

De Minikroniek lesmethode is in 2014 voor het eerst toegepast en wordt nu verder ontwikkeld ten behoeve van centra voor cultuur- en kunsteducatie die het lesprogramma willen opnemen in hun cursusaanbod.

Info: www.cimpa-t.nl

Kiezen en doen

In dit zelfgemaakte videoportret vertelt Dinie over haar leven. Ze groeide op in een groot gezin. Vreugde, vertrouwen en vrije keuzes vormen de rode draad.

Zelf een film maken kan simpel en toch heel kunstzinnig zijn. Dinie schreef zelf het script en haar echtgenoot filmde haar met een smartphone. Ze deden mee aan de cursus 'Levens delen; Minikroniek maken voor senioren' bij de bibliotheek Enschede in 2014.

Meer info: www.cimpa-t.nl/minikronieken

Bloemen plukken in het puin

Erbij zijn, meedoen, en ervan leren. Dat is het levensmotto van Nirvi, opgegroeid in Kralingen, Rotterdam. Hij onderzoekt het leven in verschillende werelden en vindt verlichting in de leer van Bhagwan.

Meer info: www.cimpa-t.nl/minikronieken.

In de ogen van Rob

Het levensverhaal van Rob, fotograaf en vormgever te Almelo, die in zijn vrije tijd ook nog muziek maakt. Rob's film toont aan dat je op artistieke manier kunt filmen met een smartphone. In de montage vormt het samenspel van bewegingen van oude foto's door de videobeelden, een harmonieus en logisch geheel.

Minikronieken zijn korte films, gemaakt met de smartphone, waarin de makers hun levensverhaal vertellen, met de hulp van een 'buddy'. Rob deed met zijn kameraad Nirvi mee aan de cursus 'Levens delen! Minikroniek maken voor senioren' in 2014 in Enschede.

Info: www.cimpa-t.nl/minikronieken

De Scootmobiel Drive in Bioscoop

Ontmoeting via het voertuig de scootmobiel waarbij de scootmobiel drive in activiteit het middel is. De activiteit is een verbindende factor. Het gaat om ontmoeting en vandaar uit vloeit meer.