In de zorg voor de mensen met het syndroom van Korsakov worden de bewoners zoveel mogelijk gestimuleerd actief aan het leven deel te nemen. Eén van de manieren om deze mensen te activeren en zich te laten uiten, is het maken van kunst en schilderen in het bijzonder.

Kunstenaars van Zona's Kiosk bezochten in zes zorglocaties in Amsterdam en Diemen en maakten nieuw werk maken door over langere tijd, individueel, de bewoners met dementie te bezoeken. Aansluitend vond "Expeditie SNOES" plaats in Het Flevohuis in Amsterdam Oost.

Kunst maakt de mens

Kunst Maakt de Mens laat ouderen actief kennis maken met Vincent Van Gogh. Via de kunst en het leven van Van Gogh (her)ontdekken ouderen hun talenten en vergroten zij hun sociale netwerk.

In het kader van het programma “Lang Leve Kunst” organiseert en coördineert Zowel! Delfshaven verschillende activiteiten voor ouderen uit Delfshaven.(Rotterdam). Zowel!Delfshaven organiseert deze activiteiten in samenwerking met verschillende welzijn - en culturele organisaties in Delfshaven.

Acteurs van het Nationale Toneel vertellen de oorlogsherinneringen van Hagenaars na, op het podium van de Koninklijke Schouwburg, en in een serie korte films. Dit is aflevering 2.

Saltatio is een korte speelfilm over de onvoorwaardelijke liefde tussen twee oudere mensen die door dementie op de proef wordt gesteld.

Toneelspelen en ouderen, een match? ... Een passie!

In ‘Gezichten van Vrijheid’ worden pubers van nu in contact gebracht met pubers van toen: ouderen die rond 1940-1945 in de pubertijd zaten. Samen reizen ze naar die ene plek die voor de oudere een herinnering oproept aan een belangrijk moment uit de Tweede Wereldoorlog.

Deze film laat de kracht zien van intergenerationeel werken en is een promotiemiddel voor het project Natuurcircus. Met Natuurcircus wil Veldwerk Nederland, in samenwerking met zorginstellingen, natuurbelevingsactiviteiten uitvoeren met bewoners van zorgcentra.

Buurtbewoners, jong en oud, slaan de handen ineen om de omgeving te vergroenen. Jong leert van oud, oud geniet van jong. Dit is een impressie van Stadstuin Middelburg, Icoonproject Zeeland.

Niet over alle kleuren liefde kon vroeger even openlijk gesproken worden. Oudkast verzamelde het afgelopen jaar  mooie, verdrietige, gewone en indrukwekkende verhalen over ‘coming out’ in de vijftiger- en zestiger jaren.

Een beeldend kunstenaar en een professionele begeleider passen in deze film een werkwijze toe die een groep mensen met dementie activeert en daarmee plezier schenkt. De mantelzorgers beleven in deze werkwijze een moment van weer echt samenwerken en in gesprek zijn.