Waarnemen en waar-delen?

Popfotograaf en voormalig ambtenaar Herman Nijhof vertelt zijn levensverhaal in dit videoportret dat hij zelf heeft geproduceerd, waarbij zijn partner Dinie hem filmde met een smartphone. Zij hebben dit geleerd tijdens de cursus 'Levens delen, Minikroniek maken voor senioren.'

De Minikroniek lesmethode is in 2014 voor het eerst toegepast en wordt nu verder ontwikkeld ten behoeve van centra voor cultuur- en kunsteducatie die het lesprogramma willen opnemen in hun cursusaanbod.

Info: www.cimpa-t.nl