Vrijheid van bewegen

Welbevinden van kwetsbare ouderen is meer dan ‘niet ziek zijn’. Ouderen vergroten hun welbevinden op basis van Releasetechniek, dansexpressie en contact improvisatie.

Harriët Ordelman zegt er zelf over: "Met deze interventie wilde ik in samenwerking met de plaatselijke welzijnsorganisatie, het centrum voor de kunsten en ouderen zelf een interventie ontwikkelen die bijdraagt aan het welbevinden van kwetsbare ouderen."