Old man

In het kader van het programma “Lang Leve Kunst” organiseert en coördineert Zowel! Delfshaven verschillende activiteiten voor ouderen uit Delfshaven.(Rotterdam). Zowel!Delfshaven organiseert deze activiteiten in samenwerking met verschillende welzijn - en culturele organisaties in Delfshaven.

Tijdens de organisatie en coördinatie van deze activiteiten is er geconstateerd dat er meer inzet gepleegd moet worden om ouderen te stimuleren deel te nemen aan deze activiteiten. Zowel! Delfshaven heeft de wijkwerkers actief ingezet, de oudere bewoners die zij kennen in de buurt persoonlijk te benaderen en uitnodigen om deel te nemen. In veel gevallen is de wijkwerker zelf met deze bewoner meegegaan om het  “ijs te breken”.