Natuurcircus

Deze film laat de kracht zien van intergenerationeel werken en is een promotiemiddel voor het project Natuurcircus. Met Natuurcircus wil Veldwerk Nederland, in samenwerking met zorginstellingen, natuurbelevingsactiviteiten uitvoeren met bewoners van zorgcentra. Het doel is een bijdrage te leveren aan het woon- en leefgenot van ouderen enĀ om de meerwaarde van groen als middel in te zetten in de combinatie ouderen - jongeren.