Het verhaal van Ans

Niet over alle kleuren liefde kon vroeger even openlijk gesproken worden. Oudkast verzamelde het afgelopen jaar  mooie, verdrietige, gewone en indrukwekkende verhalen over ‘coming out’ in de vijftiger- en zestiger jaren. Deze ontroerende levensverhalen zijn verwerkt in een voorstelling in de vorm van monologen, filmfragmenten en liedjes, onder regie van Marjet Roerink.