Atelier het Louvre

In de zorg voor de mensen met het syndroom van Korsakov worden de bewoners zoveel mogelijk gestimuleerd actief aan het leven deel te nemen. Eén van de manieren om deze mensen te activeren en zich te laten uiten, is het maken van kunst en schilderen in het bijzonder. De kunstenaars zijn geen van allen in hun vroegere leven in aanraking geweest met het maken van kunst maar maken nu de prachtigste werken!

Ingezonden door: Atelier het Louvre
film | beeldende kunst | syndroom van Korsakov